Loading...
Bảo Lộc, Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
07 December 2019, Sat
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bảo Lộc, Việt Nam
08 December 2019, Sun

Bảo Lộc, Việt Nam to Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Trung Ly 01:00:00 02:00:00 - S M T W T F S VND 200,000.00
Trọng Minh Limousine 01:30:00 23:30:00 - S M T W T F S VND 300,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.