Loading...
Bentong, Pahang, Malaysia
Bachok, Kelantan, Malaysia
20 October 2019, Sun
Bachok, Kelantan, Malaysia
Bentong, Pahang, Malaysia
21 October 2019, Mon
Bentong, Pahang, Malaysia to Bachok, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
374 KM
Average Travelling Time:
07h38m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
55
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.