Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Bukit Besi, Terengganu, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Adik Beradik Express 22:40:00 22:40:00 05h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.80
Adam Ekspres 23:40:00 23:40:00 05h15m Mon RM 49.00
Bukit Besi, Terengganu, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
398 KM
Average Travelling Time:
05h28m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
62
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.