Loading...
Changlun, Kedah, Malaysia
Jeli, Kelantan, Malaysia
23 September 2019, Mon
Jeli, Kelantan, Malaysia
Changlun, Kedah, Malaysia
24 September 2019, Tue
Changlun, Kedah, Malaysia to Jeli, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
299 KM
Average Travelling Time:
05h46m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
150
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.