Loading...
Changlun, Kedah, Malaysia
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
20 September 2019, Fri
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
Changlun, Kedah, Malaysia
21 September 2019, Sat
Changlun, Kedah, Malaysia to Tanah Merah, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
350 KM
Average Travelling Time:
06h42m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
120
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.