Loading...
Golden Mile Caltex Station, Singapore, Singapore
Khách sạn Royale Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia
03 April 2020, Fri
Khách sạn Royale Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia
Golden Mile Caltex Station, Singapore, Singapore
04 April 2020, Sat
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.