Loading...
Greenwood, Kuala Lumpur, Malaysia
Pengkalan Kubor, Kelantan, Malaysia
13 December 2019, Fri
Pengkalan Kubor, Kelantan, Malaysia
Greenwood, Kuala Lumpur, Malaysia
14 December 2019, Sat
Greenwood, Kuala Lumpur, Malaysia to Pengkalan Kubor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
441 KM
Average Travelling Time:
09h01m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
38
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.