Loading...
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nha Trang, Việt Nam
16 December 2019, Mon
Nha Trang, Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
17 December 2019, Tue

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam to Nha Trang, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Hạnh Café 08:00:00 22:00:00 - S M T W T F S VND 180,000.00
Trà Lan Viên 20:00:00 22:00:00 - S M T W T F S VND 210,000.00
Phúc An Express 19:30:00 22:00:00 - S M T W T F S VND 210,000.00
Lien Hung 07:15:00 22:30:00 - S M T W T F S VND 240,000.00
The Sinh Tourist 07:00:00 21:00:00 - S M T W T F S VND 249,000.00
Phương Trang Bus 08:00:00 23:59:00 - S M T W T F S VND 250,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.