Loading...
Chuyến đi hoàn hảo
Ipoh, Perak, Malaysia
Hatyai, Songkhla, Thailand
22 July 2018, Sun
Hatyai, Songkhla, Thailand
Ipoh, Perak, Malaysia
23 July 2018, Mon
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.