Loading...
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
03 April 2020, Fri
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
04 April 2020, Sat
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
325 KM
Average Travelling Time:
06h28m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
33
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.