Loading...
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
Jitra, Kedah, Malaysia
20 August 2019, Tue
Jitra, Kedah, Malaysia
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
21 August 2019, Wed
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Jitra, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
240 KM
Average Travelling Time:
03h25m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
175
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.