Loading...
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
Kampung Raja, Terengganu, Malaysia
17 October 2019, Thu
Kampung Raja, Terengganu, Malaysia
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
18 October 2019, Fri
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia to Kampung Raja, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
344 KM
Average Travelling Time:
06h59m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
56
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.