Loading...
Khu phức hợp Hải quan, Cách ly và Di trú J B, Johor, Malaysia
Changi Airport Coach Bay T2 (9,10), Singapore, Singapore
23 August 2019, Fri
Changi Airport Coach Bay T2 (9,10), Singapore, Singapore
Khu phức hợp Hải quan, Cách ly và Di trú J B, Johor, Malaysia
24 August 2019, Sat
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.