Loading...
Jengka, Pahang, Malaysia
Dungun, Terengganu, Malaysia
15 November 2019, Fri
Dungun, Terengganu, Malaysia
Jengka, Pahang, Malaysia
16 November 2019, Sat
Jengka, Pahang, Malaysia to Dungun, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
237 KM
Average Travelling Time:
03h28m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
45
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.