Loading...
Jengka, Pahang, Malaysia
Jalan Pekeliling, Kuala Lumpur, Malaysia
16 October 2019, Wed
Jalan Pekeliling, Kuala Lumpur, Malaysia
Jengka, Pahang, Malaysia
17 October 2019, Thu
Jengka, Pahang, Malaysia to Jalan Pekeliling, Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
161 KM
Average Travelling Time:
02h39m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
135
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.