Loading...
Jengka, Pahang, Malaysia
Kangar, Perlis, Malaysia
20 November 2019, Wed
Kangar, Perlis, Malaysia
Jengka, Pahang, Malaysia
21 November 2019, Thu
Jengka, Pahang, Malaysia to Kangar, Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
642 KM
Average Travelling Time:
09h40m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
27
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.