Loading...
Jerteh (Jertih ), Terengganu, Malaysia
Puchong Prima, Selangor, Malaysia
21 October 2019, Mon
Puchong Prima, Selangor, Malaysia
Jerteh (Jertih ), Terengganu, Malaysia
22 October 2019, Tue
Jerteh (Jertih ), Terengganu, Malaysia to Puchong Prima, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
543 KM
Average Travelling Time:
08h04m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
29
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.