Loading...
Jerteh (Jertih ), Terengganu, Malaysia
Raub, Pahang, Malaysia
28 January 2020, Tue
Raub, Pahang, Malaysia
Jerteh (Jertih ), Terengganu, Malaysia
29 January 2020, Wed
Jerteh (Jertih ), Terengganu, Malaysia to Raub, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
333 KM
Average Travelling Time:
06h25m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
58
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.