Loading...
Jitra, Kedah, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
18 November 2019, Mon
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Jitra, Kedah, Malaysia
19 November 2019, Tue
Jitra, Kedah, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
352 KM
Average Travelling Time:
07h00m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
119
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.