Loading...

Johor, Malaysia to Customs Port Br Hq (Keppel Road), Singapore, Singapore Lịch trình và giá vé tuyến

Johor, Malaysia to Customs Port Br Hq (Keppel Road), Singapore, Singapore Trip Information
Distance:
35 KM
Average Travelling Time:
00h53m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
210
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.