Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Johor, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 12:30:00 21:17:00 00h34m Tue Wed RM 1.80
Maju Express 00:00:00 17:00:00 00h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 2.90
Mara Liner 09:30:00 22:30:00 01h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 4.00
Mayang Sari Express 10:00:00 23:30:00 00h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.00
Sanwa Express 19:15:00 20:00:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Sat RM 5.00
Supernice Grassland 12:00:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Causeway Link 07:00:00 17:15:00 02h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.80
KKKL Sdn Bhd 07:30:00 20:30:00 01h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
Prisma Express 11:15:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Johor, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
3516
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.