Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Johor, Malaysia to KL Airport Area, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sanwa Express 16:00:00 21:00:00 02h36m Sun Mon Tue Fri Sat RM 40.00
Airport Coach 09:00:00 19:00:00 03h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Starmart Express 08:01:00 23:59:00 04h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
YOYO EXPRESS 06:15:00 18:15:00 03h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 59.00
Super Coach Express 00:45:00 23:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55,000.00
Johor, Malaysia to KL Airport Area, Malaysia Trip Information
Distance:
317 KM
Average Travelling Time:
04h09m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
4681
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.