Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Johor, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 16:30:00 21:00:00 06h57m Sun RM 53.60
Mayang Sari Express 10:30:00 22:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.60
KKKL Sdn Bhd 19:30:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.00
Supernice Grassland 07:45:00 21:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
KPB Ekspres 09:00:00 22:00:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Starmart Express 15:33:00 23:59:00 08h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Billion Stars 08:45:00 20:00:00 09h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
ETIKA BILLION STARS 08:30:00 20:20:00 09h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 72.00
Johor, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
687 KM
Average Travelling Time:
09h14m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
5552
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.