Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Johor, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KPB Ekspres 07:30:00 22:15:00 06h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Cepat & Cekap Express 17:30:00 21:00:00 06h57m Sun Mon RM 50.20
Billion Stars 08:00:00 21:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Mayang Sari Express 10:30:00 22:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.60
KKKL Sdn Bhd 09:30:00 22:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.00
Supernice Grassland 07:45:00 22:30:00 08h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Starmart Express 15:32:00 23:59:00 08h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Trans MVS Express 16:30:00 17:45:00 08h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 68.00
Eltabina Express 21:15:00 21:15:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Fri Sat RM 70.00
TRA EXPRESS 21:30:00 23:00:00 - Mon Thu Sat RM 70.00
SIN YONG EXPRESS SDN BHD 08:00:00 21:45:00 09h15m Sun Mon Tue Wed Sat RM 75.00
ETIKA BILLION STARS 08:00:00 21:15:00 09h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Sin Yong Express 07:15:00 22:15:00 08h31m Sun Mon Tue Wed Sat RM 75.00
Johor, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
687 KM
Average Travelling Time:
09h14m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
5180
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.