Loading...
Kajang, Selangor, Malaysia
Panchor, Kelantan, Malaysia
13 December 2019, Fri
Panchor, Kelantan, Malaysia
Kajang, Selangor, Malaysia
14 December 2019, Sat
Kajang, Selangor, Malaysia to Panchor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
169 KM
Average Travelling Time:
02h29m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
77
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.