Loading...
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
20 November 2019, Wed
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia
21 November 2019, Thu
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia to Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
470 KM
Average Travelling Time:
09h22m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
162
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.