Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kangar, Perlis, Malaysia to Klang, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:00:00 22:00:00 07h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.00
SUASANA HOLIDAY 09:15:00 21:45:00 07h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Trans MVS Express 19:00:00 19:00:00 07h29m Mon Tue RM 55.00
Quick Liner Express 09:00:00 21:15:00 07h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pancaran Matahari 08:00:00 22:00:00 07h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.