Loading...
Kedah, Malaysia
Ayer Tawar, Perak, Malaysia
20 November 2019, Wed
Ayer Tawar, Perak, Malaysia
Kedah, Malaysia
21 November 2019, Thu
Kedah, Malaysia to Ayer Tawar, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
254 KM
Average Travelling Time:
04h17m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
475
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.