Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kedah, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 21:30:00 23:30:00 06h20m Sun Mon Thu Fri Sat RM 39.00
Ekspres Mutiara 08:30:00 22:30:00 06h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.60
Perdana Express 21:00:00 23:15:00 06h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.00
Kedah, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
349 KM
Average Travelling Time:
07h12m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
373
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.