Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kedah, Malaysia to Batu Pahat, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 19:05:00 21:30:00 08h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.10
Supernice Grassland 12:30:00 22:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 63.00
YK HEE ENTEPRISE 20:30:00 21:30:00 08h55m Sun Wed Thu Fri Sat RM 64.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 20:30:00 23:00:00 08h55m Sun Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Mayang Sari Express 21:00:00 22:15:00 08h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
KKKL Sdn Bhd 11:00:00 23:45:00 08h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 66.00
Vhistana Ekpres Enterprise 22:30:00 22:30:00 09h01m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Kedah, Malaysia to Batu Pahat, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
699 KM
Average Travelling Time:
09h46m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
1401
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.