Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kelantan, Malaysia to Dungun, Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 08:30:00 23:00:00 03h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Sani Express 08:15:00 23:00:00 03h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 21.00
Ekspres Mutiara 20:10:00 22:45:00 03h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.90
Kelantan, Malaysia to Dungun, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
253 KM
Average Travelling Time:
04h46m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
1982
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.