Loading...
Kemaman, Terengganu, Malaysia
Kampung Raja, Terengganu, Malaysia
24 February 2020, Mon
Kampung Raja, Terengganu, Malaysia
Kemaman, Terengganu, Malaysia
25 February 2020, Tue
Kemaman, Terengganu, Malaysia to Kampung Raja, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
220 KM
Average Travelling Time:
03h47m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
99
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.