Loading...
Kemaman, Terengganu, Malaysia
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
12 December 2019, Thu
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
Kemaman, Terengganu, Malaysia
13 December 2019, Fri
Kemaman, Terengganu, Malaysia to Klang Sentral, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
344 KM
Average Travelling Time:
04h59m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
279
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.