Loading...
Kemaman, Terengganu, Malaysia
Machang, Kelantan, Malaysia
31 January 2020, Fri
Machang, Kelantan, Malaysia
Kemaman, Terengganu, Malaysia
01 February 2020, Sat
Kemaman, Terengganu, Malaysia to Machang, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
248 KM
Average Travelling Time:
04h17m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
58
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.