Loading...
Ketereh, Kelantan, Malaysia
Tangkak, Johor, Malaysia
07 December 2019, Sat
Tangkak, Johor, Malaysia
Ketereh, Kelantan, Malaysia
08 December 2019, Sun
Ketereh, Kelantan, Malaysia to Tangkak, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
568 KM
Average Travelling Time:
09h36m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.