Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Klang, Selangor, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 07:45:00 23:30:00 05h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Persada (Taiping) 09:15:00 21:30:00 05h11m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Supernice Grassland 08:00:00 21:15:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KPB Ekspres 08:45:00 20:15:00 05h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Quick Liner Express 10:00:00 22:00:00 05h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Sani Express 09:00:00 20:30:00 05h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
SUASANA HOLIDAY 08:15:00 21:45:00 05h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Pancaran Matahari 08:15:00 21:45:00 05h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.