Loading...
Kuala Berang, Terengganu, Malaysia
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
19 October 2019, Sat
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
Kuala Berang, Terengganu, Malaysia
20 October 2019, Sun
Kuala Berang, Terengganu, Malaysia to Klang Sentral, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
445 KM
Average Travelling Time:
06h14m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
8
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.