Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 10:40:00 22:40:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 10:30:00 22:45:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.90
Perdana Express 11:05:00 23:05:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Lienadia Ekspress 22:45:00 22:45:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.20
Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
500 KM
Average Travelling Time:
09h38m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
408
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.