Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Mutiara 10:00:00 23:10:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.30
Perdana Express 22:30:00 23:00:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 10:40:00 22:40:00 06h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Lienadia Ekspress 22:45:00 22:45:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.20
Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
363 KM
Average Travelling Time:
06h21m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
357
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.