Loading...
Kuala Lipis, Pahang, Malaysia
Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia
19 January 2020, Sun
Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia
Kuala Lipis, Pahang, Malaysia
20 January 2020, Mon
Kuala Lipis, Pahang, Malaysia to Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
285 KM
Average Travelling Time:
05h52m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
42
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.