Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kuala Lumpur, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 07:00:00 20:30:00 01h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 8.40
KPB Ekspres 22:00:00 22:00:00 02h12m Tue Wed RM 10.00
Billion Stars 03:00:00 17:30:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Sani Express 14:00:00 22:00:00 02h12m Wed Thu RM 10.00
Mara Liner 08:30:00 18:30:00 01h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 11.00
Cepat & Cekap Express 16:00:00 16:30:00 01h44m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 11.20
Express Kesatuan 16:00:00 16:00:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
DELIMA EXPRESS SDN BHD 09:00:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
KKKL Sdn Bhd 07:30:00 21:30:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.40
Kuala Lumpur, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
146 KM
Average Travelling Time:
02h32m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
1547
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.