Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Lumpur, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 18:30:00 18:30:00 01h44m Mon Tue Wed Thu Fri RM 11.00
Express Kesatuan 16:00:00 16:00:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Fri Sat RM 13.00
Billion Stars 03:00:00 17:30:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
DELIMA EXPRESS SDN BHD 09:00:00 18:00:00 - Mon Tue Wed Thu Fri RM 13.00
Cepat & Cekap Express 03:30:00 03:30:00 02h12m Sun Sat RM 13.40
Supernice Grassland 21:00:00 21:00:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.00
KPB Ekspres 16:15:00 16:15:00 02h12m Fri RM 15.00
Top Liner Express 09:00:00 15:30:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
146 KM
Average Travelling Time:
02h32m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
288
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.