Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to Raub, Pahang, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

Kuala Lumpur, Malaysia to Raub, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
99 KM
Average Travelling Time:
02h06m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
212
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.