Loading...
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia
Bachok-Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
19 September 2019, Thu
Bachok-Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia
20 September 2019, Fri
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Bachok-Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
420 KM
Average Travelling Time:
08h38m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
60
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.