Loading...

Kuala Terengganu Bus Station, Terengganu, Malaysia to Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

Kuala Terengganu Bus Station, Terengganu, Malaysia to Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
411 KM
Average Travelling Time:
06h44m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
125
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.