Loading...

Kuala Terengganu Bus Station, Terengganu, Malaysia to Perlis, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

Kuala Terengganu Bus Station, Terengganu, Malaysia to Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
509 KM
Average Travelling Time:
10h24m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
58
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.