Loading...
Kuantan, Pahang, Malaysia
Panchor, Kelantan, Malaysia
24 October 2019, Thu
Panchor, Kelantan, Malaysia
Kuantan, Pahang, Malaysia
25 October 2019, Fri
Kuantan, Pahang, Malaysia to Panchor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
245 KM
Average Travelling Time:
04h49m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
66
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.