Loading...
Masjid Tanah, Malacca, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
22 January 2020, Wed
Kuala Lumpur, Malaysia
Masjid Tanah, Malacca, Malaysia
23 January 2020, Thu
Masjid Tanah, Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
119 KM
Average Travelling Time:
02h08m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
166
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.