Loading...
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
Sri Iskandar, Perak, Malaysia
27 January 2020, Mon
Sri Iskandar, Perak, Malaysia
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
28 January 2020, Tue
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia to Sri Iskandar, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
367 KM
Average Travelling Time:
05h46m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
89
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.