Loading...
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
26 January 2020, Sun
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia
27 January 2020, Mon
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
518 KM
Average Travelling Time:
08h54m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.