Loading...
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia
Cầu tầu Shahbandar, Terengganu, Malaysia
23 January 2020, Thu
Cầu tầu Shahbandar, Terengganu, Malaysia
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia
24 January 2020, Fri
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.