Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Negeri Sembilan, Malaysia to Johor Jaya, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 12:45:00 12:45:00 03h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Billion Stars 10:30:00 10:30:00 03h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.80
KPB Seremban Enterprise 09:30:00 23:00:00 03h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Supernice Grassland 15:30:00 20:00:00 03h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Restu Hijayu Enterprise 23:30:00 23:30:00 03h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Negeri Sembilan, Malaysia to Johor Jaya, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
273 KM
Average Travelling Time:
03h47m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
327
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.